Voorwaarden!

                                                                       

  

 

  *De borgsom dient bij het ophalen van de bus contant  te worden voldaan.    

  *De bestuurder(ster) dient in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs B.

  *Verhuurprijzen zijn inclusief BTW en exclusief brandstof.

  *De bus wordt verhuurd met een volle tank. Wordt de bus niet met een volle

    tank terug gebracht, dan wordt de benodigde hoeveelheid brandstof in

    rekening gebracht en ingehouden op de borgsom.

  *Het aantal kilometers dat gereden mag worden is onbeperkt.

  *In de bus mag niet gerookt worden.

  *De bus dient schoon ingeleverd te worden, zo niet dan worden er   

   schoonmaakkosten in rekening gebracht.

 *Deze worden van de borgsom ingehouden en bedragen

    minimaal 90,- euro.

  *Schade dient zo snel mogelijk te worden gemeld.

  *U eigen risico bij ongeval bedraagt 500,- euro.

  *Bij annulering binnen een week van de dag van verhuur wordt er 50% van

   de huurprijs in rekening gebracht. Annulering voor die termijn is kosteloos.